jsoup: Java HTML Scrapper - Semalt Review

jsoup je spremište Java koje izvršava HTML. Opremljen je učinkovitim i učinkovitim API-jem koji prikuplja, analizira i upravlja podacima koristeći potrebne metode DOM, CSS i jquery.

S jsoup programeri i web dizajneri mogu razviti dokumente iz datoteka s web izvorima bez podebljanja strukture izvornih datoteka. Nakon preuzimanja datoteka s jsoup korisnici mogu rekonfigurirati ili redizajnirati čitave elemente strukture ili elemente elemenata dodavanjem ili izmjenom elemenata ili sadržaja ili oboje.

Alat je izgrađen s velikom spretnošću kako bi korisnicima pružio fleksibilno i standardno programsko sučelje u širokom rasponu web okruženja i aplikacija. Ovo korisniku daje potreban pristup za promjenu, brisanje ili dodavanje komponenata njihovim izvedenicama.

jsoup može dekodirati i dezintegrirati podatke u manje sastavne dijelove radi lakšeg prevođenja u druge formate. Ulazni podaci se miniraju u obliku algoritamske progresije koja se sastoji od koda uputa ugrađenog u stablo kolekcije ili izvedbe. Izgrađen je za razumijevanje i integriranje HTML komponenti tako da može dohvatiti sastavnice datoteka s takvom fleksibilnošću, ovisno o strukturi kodiranja. Kako se to radi? Pomiče i struga cijelu web stranicu radi pristupa i uzoraka za snimanje podataka. Ako je moguće izvlačenje podataka, postupat će:

Kretanje i analiza stabla raščlanjivanja od najvišeg nivoa kroz konfiguracijsku strukturu do najniže razine uzimajući u obzir svaku pojedinu komponentu podataka. Taj se pristup naziva metoda raščlambe odozgo prema dolje.

Stvaranje podataka sa najniže razine strukture, analiza svake komponente podataka, kroz međupredmetnu kompoziciju do vrha analize i stabla izvedbe.

jsoup je učinkovito rješenje koje podnosi mnoštvo složenih operacija u samo nekoliko sekundi zbog svog vrhunskog dizajna. Proces obično uključuje sukcesiju od tri osnovne faze iz:

1. Fragmentacija izvađenih znakova i podataka u manje jednostavnije pakete i analiza tih bitova znakova i podataka za stvaranje.

2. Tumačenje koje se može pročitati i sastaviti strojnim jezikom koji je sposoban da podatke postavi po redoslijedu i može se koristiti za proizvodnju

3. Elektronski izrazi koji čine informacije koje su potrebne konfiguraciji, vrijednosti i relevantnosti za korisnika.

jsoup je kompatibilan s i može izvršavati veliku strukturu HTML skripti, jezičnog sučelja, programa i stila dokumenta, uključujući WhatWG HTML5 zahtjeve. Podjednako su u stanju riješiti HTML strukture na istom modelu objekta dokumenta kao i web softverske aplikacije koje se koriste za vađenje, navigaciju i predstavljanje podataka i izvora podataka na World Wide Webu.

jsoup ima mogućnost:

  • struganje i raščlanjivanje HTML-a s URL-a, datoteke ili niza
  • pronađite i izdvojite podatke koristeći DOM presjek ili CSS odabire
  • poboljšati HTML elemente, atribute i tekst
  • izbrisati sadržaj koji šalje korisnik sa sigurne bijele liste kako biste spriječili XSS napade
  • isporučite uredan HTML

Softver je izgrađen za rješavanje svih vrsta HTML-a, neovisno o konfiguraciji: od netaknute i provjere valjane do nevažeće oznake-juhe: jsoup će stvoriti željenu strukturu raščlanjivanja.

send email